top of page
Ara

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Güncelleme tarihi: 24 Eki 2020

Obsesyon; istem dışı olarak beliren ve kişiyi rahatsız eden tekrarlayıcı düşüncelerdir.

Kompülsiyon ise bu tekrarlayıcı düşüncelerle baş etmek amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlardır.

Yaygın olarak görülen obsesyonlar; bulaşma(kirlenme), şüphecilik, cinsel ve dini içerikli takıntılı düşünceler olarak sayılabilir. Buna karşılık yaygın olarak görülen kompülsiyonlar; temizlik, yıkama, kontrol, sayma ve biriktirme gibi tekrarlayan davranışlardır.

Obsesif Kompülsif Bozukluğun görülme sıklığı yadsınamaz derecede fazladır. Toplumda %3-4 civarında bir görülme sıklığı vardır. Kadınlarda ise erkeklere göre 2 kat daha fazla görülmektedir.

OKB'li bireyler yaptıklarının saçma olduğunu düşünürler ancak bu düşünce ve davranışlarına engel olamazlar.

Birçok birey yaşadığı bu durumun bir hastalık olduğunu düşünmez veya kabul etmez. Bu nedenle de profesyonel yardım almazlar. Fakat OKB kişiyi yoran, zorlayan ve hayatını oldukça işlevsiz hale getiren bir hastalıktır. Üstelik bu durum sadece bireyi değil aynı zamanda da çevresini oldukça fazla etkilemektedir; evliliklerin zorlaşmasına, bitmesine, aile ve arkadaşlar ile iletişimin zorlaşması veya bitmesine sebep olabilmektedir.

OKB tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ve ne kadar erken farkedilirse çözümü o kadar hızlı olabilmektedir. Bir diğer taraftan tedavi edilmeyen her bir OKB çok daha zorlu bir duruma girerek kronikleşmekte ve tedavisi zorlaşmaktadır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanabilmektedir. Kronikleşmiş durumlarda ilaç tedavisi etkin bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü OKB tedavisinde oldukça etkili bir şekilde kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu terapi tekniği ile bireyde otomatikleşmiş, işlevsiz olan düşünce ve davranışların yerine daha sağlıklı ve işlevsel düşünce ve davranışlar konulması amaçlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile birlikte ilaç tedavisinin birlikte uygulandığı durumlarda oldukça etkili olarak bilimsel kayıtlarda yerini almıştır.

Comments


bottom of page