ERGEN TERAPİSİ

Psikolog Oturumu

Her birey çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde hem bedensel hem ruhsal değişiklikler yaşamaktadır. Bunun nedeni çocukluk dönemindeki birey ile ergenlik dönemindeki bireyin duygu, düşünce, davranış; aslında hayata bakış açılarının farklılaşmaya başlamasıdır. Yaşadıkları ile de şekillenen bu durum bazen travmatik sonuçlar ortaya çıkartabilir ve yetişkinlik dönemine yansımasına sebep olabilir.

Ergen Terapisi; ergenin kendisini daha iyi tanımasını, isteklerini ve arzularını şekillendirmesini, anne-baba ile ilişkilerini sağlıklı boyutta yaşayabilmesini, öfkesini yönetebilmesini ve gelecek ile ilgili konularda yaşadığı kaygıların konuşup çözümlenebilmesini sağlamaktadır.