top of page
Beyaz Şube

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist 

Bahar AYAN

Hakkımda 

1992 İstanbul doğumlu olan Bahar Esra Ayan, ilköğretim ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2011 yılında %100 ingilizce ile Psikoloji Bölümü’ne başlamış ve 2016 yılında başarı ile tamamlamıştır. Üniversite eğitimi boyunca çeşitli özel kliniklerde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin psikiyatri, psikoloji birimleri ile polikliniklerinde stajyer psikolog olarak aktif görev almıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi gibi çeşitli bilimsel araştırma ve çalışmalarda asistan psikolog olarak görev almıştır. Lisans eğitimi ve sonrasında ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli test eğitimleri almış ve çalıştığı kurumlarda uygulamıştır (Tematik Algı Testi (TAT), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMSE), SCL-90, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Liebowitz Sosyal Fobi Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi (Yetişkin Formu), Çift Uyum Ölçeği, Ebeveyn Tutum Ölçeği, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Bilişsel İçgörü Ölçeği).

2016 yılı lisans döneminde Fransa’da 26.sı düzenlenen Avrupa Psikoloji ve Hukuk Derneği Konferansı’nda ‘The Effect of Gender on Victimization and Fear of Crime among Turkish College Students’ isimli poster sunum gerçekleştirmiştir.

2016 yılında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen ve birçok psikolojik ve psikiyatrik bozukluklarda etkinliliği kabul edilen ‘Kognitif ve Davranış Terapi’ eğitimine başlamıştır. Bu eğitimin ilk süreci olan ‘Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma’ konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitimin ikinci aşaması olan ‘3. Kuşak Terapiler (Mindfulness Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), Metakognitif Terapi, Şema Terapi), Yeme Bozukluğu, Alkol-Madde Bağımlılığı, Kişilik Bozuklukları (Şizofreni, Borderline, Bipolar), Cinsel İşlev Bozuklukları, Çift Terapisi’ konularındaki teorik süreçleri tamamlamış ve ardından süpervizyon sürecini de tamamlayarak Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Tarafından Akredite Psikoterapist ve Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Tarafından Akredite Psikoterapist olmaya hak kazanmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimine ek olarak, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve Farkındalık Odaklı Terapi (Mindfulness) üzerine çeşitli workshop ve eğitimlere katılmıştır. Yine Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği'nden Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) eğitimini tamamlayarak 'ACT Terapisti' olmaya hak kazanmıştır.

Ergen ve yetişkinler üzerine etkililiği olan ‘Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 

Her yaştan kişiye uygulanabilen ‘Berard İşitsel Algı Testi’ eğitimini bizzat Lars Persson’dan alarak uygulayıcı sertifikasını almıştır.

Anaokulunda ve dershanede Psikolog olarak çalışmış, özel bir klinikde ise uzun dönem Uzman Psikolog olarak görev almıştır.

2017 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Yüksek lisans süreci içerisinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak stajını tamamlamış ve alan ile ilgili çeşitli eğitim ve kongrelere katılmıştır. Tez çalışmasını ‘Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilişsel Çarpıtmalar ve Duygu Düzenleme Güçlüğü’nün Aracı Rolü’ olarak başarıyla tamamlamış ve Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans süpervizyon süreci boyunca İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde aktif olarak görev almıştır. Yine bu süreçte Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü Uzman Psikolog olarak uzun dönem boyunca görev almıştır.

2018-2021 yılları arasında Clinica Dragos Psikoloji de ergen ve yetişkin psikoterapisi ile ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli test uygulamalarını sürdürmüştür. 2021 yılından beri de online olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Başlıca çalışma alanları;

 • Ergen ve yetişkinlerde kaygı bozuklukları(Fobiler, Panik Bozukluk, Agorafobi, Yaygın kaygı bozukluğu),

 • Depresyon,

 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

 • Kişilik bozuklukları,

 • Travma-TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu),

 • Alkol-madde bağımlılığı,

 • Yeme bozukluğu,

 • Yas,

 • Sınav kaygısı,

 • Sosyal beceri geliştirme,

 • İletişim ve çatışma çözme,

 • Ergenlik-yaşlılık gibi dönem sorunları uzmanlık alanlarından bazılarıdır. 

Düzenli olarak alanda yürütülen ulusal ve uluslararası kongreleri takip etmektedir.

2019 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) E-Dergi’de ‘Şizofreni, Tedavisi ve Aile Yakınlarının Süreci’ isimli yazısı yayınlanmıştır.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesidir.

bottom of page