top of page

KABUL VE ADANMIŞLIK TERAPİSİ (ACT)

Ekran Alıntısı.PNG

ACT Terapisi temelde davranışçı bir yaklaşımdır ve bireyin eyleme geçmesi ile ilgilidir. Eyleme geçmek için gerekli olan noktalardan birisi de bireyin kendisine ait olan 'değerleri'dir. Bu sayede bireyin değerlerine uygun olan işlevsel eylemler bulunur ve hayata geçirilmesi üzerine çalışılır. 

Diğer önemli nokta 'eylem'dir ve şimdiki zaman odaklı olarak çalışılır.

Amaç; eylemler gerçekleştirilirken o andaki tüm olumlu ve olumsuz duyguların farkında olmak, onları olduğu şekilde kabul etmek ve 'farkındalık' duygusuyla eylemleri 'şimdi ve burada' yaşamaktır. Bu nedenle de terapi sürecinde bireylere 'farkındalık' becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

bottom of page