top of page

YETİŞKİN PSİKOTERAPİ

Bayan hasta

Hayatımız boyunca çeşitli yaşam olayları ile karşılaşırız ve bu olaylar sayesinde kendimize özgü baş etme stratejileri geliştiririz. Ancak bu stratejiler her dönemde de, her olayda da etkin bir rol oynayamaz. Böyle zamanlarda bireyler uzman bir kişiden yardım alma ihtiyacı hissederler. Bu sayede kullanılan baş etme becerilerinin gözden geçirilmesi, yeni baş etme stratejileri kazandırılması, farkındalık sağlanması ve tüm bunların bireyin gerçek hayatına uyarlanması sağlanır.

Diğer bir taraftan, doğuştan gelen veya travma sonrası oluşan patolojilerde bireyleri oldukça zorlayan ve terapiye yönlendiren süreçlerdir.

Terapi ile tedavi edilen bazı patolojiler;

  • Depresyon,

  • Anksiyete Bozuklukları 

  • Panik Bozukluk

  • Fobiler

  • OKB (Obsessif Kompulsif Bozukluk)

  • Travma-TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

  • Şizofreni

  • Bipolar

  • Kişilik Bozuklukları

bottom of page